jägarskola

 
 
 

Vid sidan om detta kommer vi att göra ett antal studiebesök. Vi besöker ett viltslakteri där du får grunderna i hur du flår och styckar. Några timmar kommer vi att besöka Jakt&Friluftsgården utanför Lund där du får råd och tips om utrustning.

Eventuellt blir det också ett besök på något av de skånska godsen där yrkesjägaren berättar om sitt viltvårdsarbete och visar upp sin anläggning.


Att skyttet sitter där det skall är viktigt. Förutom grundträning på Trolleberg kommer vi också att träna inför skytteproven på Sövdeborgs Jaktskytteklubb utanför Sjöbo. Både hagelskytte och kulskytte mot löpande älg (som ingår i skytteproven).


Både det teoretiska och de praktiska proven kommer att göras på Sövdeborgs Jaktskytteklubb.  


Förhoppningsvis klarar du proven med bravur och kan nu stoltsera med din Jägarexamen.

Det är nu det roliga börjar på allvar.  

På Trolleberg gnuggar vi både de teoretiska och praktiska färdigheterna som gör dig väl förberedd inför stundande jägarexamensprov.

• Artkännedom

• Lagar & regler

• Jaktetik

• Jaktformer

• Viltvård

• Vapenhantering & Avståndsbedömning

• Hagelskytte

  1. Kulskytte

(Kurslitteratur kommer att skickas hem till dig

innan kursen börjar. Du förväntas att ha läst

igenom delar av materialet innan kursen startar.)Kursupplägg